KDU.breadcrumbs.homeO Praze 2 Ze současnosti PRAHA 2 - TROCHA STATISTIKY
Zpět

PRAHA 2 - TROCHA STATISTIKY

Přidáno 14. 10. 2016
Ilustrační foto
Hranice obvodu Praha 2 byly stanoveny v r. 1960 a v r. 1990 se tento obvod stal městskou částí Praha 2. Území MČ Praha 2 zahrnuje 4 katastrální území: Vyšehrad, část Nového Města, Vinohrad a Nuslí.

Foto: Praha 2

Počet obyvatel Prahy 2 k 31.12. 2014 podle evidence obyvatel MVČR: 49 158 obyvatel
 
Katastrální území rozloha k.ú.
(v ha) v MČ
% plochy k.ú.
na MČ
Praha od roku První písemné záznamy
Nové Město 147 44 1784 1348
Nusle 24 8 1922 1088
Vinohrady 211 55 1922 1849
Vyšehrad 36 100 1883 1070
PRAHA 2 418 0 0 0
Zdroj : Český statistický úřad
 


Údaje ČSÚ z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2011
Počet obyvatel 48 773  (k 1. 1. 2011)
v tom ve věku:  
0 - 14 4 909
15 - 59 33 047
60 a více vč. Nezjištěného věku 10 568
z celkového počtu obyvatel:  
věřící 10 388
bez vyznání 14 894
nezjištěno 23 478
z obyvatel ve věku 15 a více let:  
svobodní 22 362
ženatí/vdané 16 058
rozvedení 5 821
ovdovělí 3 000
z obyv. ve věku 15 a více let se vzděláním  
neukončeného vzdělání 3 717
středním bez maturity 7 075
středním s maturitou 11 869
vysokoškolským 10 805
 
Zdroj : Český statistický úřad