Usnesení OV KDU-ČSL Praha 2 ze dne 7. 2. 2023


"Obvodní výbor KDU-ČSL Praha 2 a Místní organizace KDU-ČSL Praha 2 žádají Pražský městský výbor o svolání Krajské konference pražské organizace KDU-ČSL v nejkratším možném termínu k projednání návrhu Koaliční smlouvy o spolupráci na HMP." 

Hlasování per rollam: 4 PRO  - 0 PROTI  -  3 ZDRŽEL SE