KDU.breadcrumbs.homeO nás Obvodní výbor

Základní informace

Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2 (adresa krajské kanceláře)

předsedkyně OV                       předsedkyně MO

Ing. Monika Turnovská                      MVDr. Marie Koubková, Ph.D.

Členové Obvodního výboru KDU-ČSL Praha 2, zvolení na okresní konferenci dne 16. 4. 2024

Funkce Jméno
místopředsedkyně OV  Mgr. Irma Comstocková, LL.M
místopředsedkyně OV Mgr. Edita Randová
volený člen OV Radek Koloc
volená členka OV MVDr. Marie Koubková, Ph.D.
volený člen OV  Jan Stejskal
volený člen OV  MUDr. Otto Schwarz
   
   
 

Okresní revizní komise

Funkce Jméno
předseda Okresní revizní komise ing. Jan Waraus                                             

   člen Okresní revizní komise