KDU.breadcrumbs.homeO nás Obvodní výbor

Základní informace

Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2 (adresa krajské kanceláře)

předsedkyně OV                       předsedkyně MO

Ing. Monika Turnovská                      Mgr. Ing. Jana Duchková

Členové Obvodního výboru KDU-ČSL Praha 2, zvolení na okresní konferenci dne 21. 2. 2022

Funkce Jméno
místopředsedkyně OV Mgr. Ing. Jana Duchková, předsedkyně MO
místopředseda OV Mgr. Jan Czerný (776 221 720, jczerny@seznam.cz)
volený člen OV Radek Koloc
volená členka OV MVDr. Marie Koubková, Ph.D.
volená členka OV Mgr. Edita Randová
volený člen OV MUDr. Otto Schwarz (601 357 091, praha2@ottoschwarz.cz)
volený člen OV Mgr. Irma Comstocková, LL.M (kooptována 14.2.2023)
volený člen OV Jan Stejskal (kooptován 14.2.2023)

Okresní revizní komise

Funkce Jméno
předseda Okresní revizní komise  

   člen Okresní revizní komise