KDU.breadcrumbs.homeO Praze 2 Z historie PRAHA 2 - TROCHA HISTORIE
Zpět

PRAHA 2 - TROCHA HISTORIE

Přidáno 14. 10. 2016
Ilustrační foto
Foto: www.fotohistorie.cz

Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. K vytvoření tohoto celku došlo při správních rozdělení pražského území do 10 obvodů v roce 1960. Tato reorganizace rozbila tradiční městské čtvrti někdy až do čtyř či pěti nových obvodů a zpřetrhala četné historické vazby. Dějiny území, které ha 2 zaujímá, sahají hluboko do české minulosti.
Zdroj: Praha 2

NOVÉ MĚSTO

Nové Město založil dne 8. března 1348 český král Karel IV., nevyrostlo „na zeleném drnu“, nýbrž na území s nesouvislou, avšak dosti hustou starší zástavbou. Na jeho území ležely starší osady, které byly pojaty do novoměstských hradeb. Nejdále na jihu to byla plavecká a dřevařská osada Podskalí. Dvorským dekretem císaře Josefa II. z 12. února 1784 bylo Nové Město spojeno s dalšími třemi pražskými městy v jednotné královské hlavní město Prahu.

VYŠEHRAD

Vyšehrad vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady sídlil první český král Vratislav II. Při kostele sv. Petra a Pavla byla zřízena vyšehradská kapitula. Roku 1420 hrad vypálili husité, později se stal pevností, střežící od jihu Prahu, rozsáhle barokně přebudovanou v polovině 17. století.
Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím též samosprávným městem, do roku 1848 podřízeným vyšehradské kapitule a připojeným k Praze roku 1883. V téže době došlo k přetvoření hřbitova při kostele sv. Petra a Pavla na pohřebiště zasloužilých českých osobností se Slavínem. Roku 1904 byl vyšehradskou skálou proražen tunel, který otevřel pravobřežní komunikaci Prahy s jižním okolím. Od roku 1962 je sadově upravený vyšehradský areál národní kulturní památkou.

NUSLE

První písemný doklad o starobylé vsi Nusle pochází z 11. století. Ves tehdy náležela k majetku Vyšehradské kapituly. Nusle se začaly rozšiřovat od poloviny 19. století, kdy je v roce 1857 koupil měšťan Alois Procházka. Rozvoj obce ovlivnila Průmyslová revoluce, měšťanská výstavba činžovních domů, stavba nádraží a železniční sítě vyvolala zboření zámku i statku. Obec byla povýšena na město, mající od roku 1898 i svůj politický a soudní okres, který zahrnoval i některé obce na levém břehu Vltavy (spadala tam např. i Malá Chuchle).

VINOHRADY

Pod názvem Viničné Hory byly od roku 1788 samostatným územním celkem, od zavedení obecních samospráv v roce 1849 obcí. V roce 1867 byly přejmenovány na Královské
V roce 1875 byla tato obec rozdělena na dvě části s názvy Královské Vinohrady I. a Královské Vinohrady II., které po roce 1877, kdy byl pro Královské Vinohrady I. přijat název Žižkov, dostaly původní název Královské Vinohrady a v roce 1879 byly povýšeny na královské město.

Zdroj: Wikipedia