KDU.breadcrumbs.homeMedia Tiskové zprávy RADNICE PRAHY 2 VĚDOMĚ PODPOŘILA SPEKULACI S OBECNÍMI BYTY
Zpět

RADNICE PRAHY 2 VĚDOMĚ PODPOŘILA SPEKULACI S OBECNÍMI BYTY

Přidáno 26. 7. 2017
Ilustrační foto
Zastupitelstvo MČ Praha 2 rozhodlo na svém jednání dne 20. února 2017 o změně pravidel prodeje obecních bytů ve smyslu vyhrazení si předkupního práva u privatizovaných bytů. Radniční koalice ODS+OSB+TOP09 ovšem „protlačila“ ještě těsně před schválením této úpravy pravidel odprodej tří bytových jednotek s neaktuálními, značně podhodnocenými znaleckými posudky bez tohoto protispekulačního opatření.
 
Foto: Praha 2, ilustračníDle aktuálního výpisu z Katastru nemovitostí byly všechny tyto tři byty krátce po uzavření kupní smlouvy přeprodány třetím osobám.

„Náš zastupitelský klub, společně s dalšími opozičními zastupiteli, upozornil během únorového jednání zastupitelstva na to, že se v těchto třech případech s vysokou pravděpodobností jedná o další z řady spekulativních odkupů se záměrem bytovou jednotku obratem s výrazným ziskem přeprodat. Požadovali jsme, aby návrhy prodeje těchto bytů byly v programu jednání zařazeny až po příslušné změně pravidel a možné spekulaci se tím zabránilo,“ upozorňuje zastupitelka KDU-ČSL v Praze 2 Ing. Mgr. Jana Duchková.

Zastupitelé KDU-ČSL  Praha 2 se opakovaně obrátili na Odbor kontrolních činností Magistrátu HMP s podnětem a upozorněním na možné porušení  Zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze ze strany MČ Praha 2, konkrétně ustanovení o stanovení kupní ceny prodávaného majetku.

Odbor kontrolních činností byl upozorněn na možnost vzniku škody na majetku hl. m. Prahy a jeho ředitelka, Ing. Irena Ondráčková, vyzvána, aby MHMP jako dozorový orgán učinil opatření k zabránění jejímu vzniku. Bohužel, paní ředitelka zaujala pozici „mrtvého brouka“ a v zákonné lhůtě nereagovala,“ konstatuje předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL Praha 2 MUDr. Otto Schwarz.

Dle aktuálního veřejně přístupného výpisu z katastru nemovitostí byla bytová jednotka na adrese Václavská 1748/13 odkoupená od městské části nájemcem Viktorem Knotkem za 3.307.914 Kč obratem přeprodána za 6.750 000 Kč, tedy za více než dvojnásobek! Jako kupující je uveden Alexander Zarapin, bytem Větrná 123, Lhota, 25241 Dolní Břežany, který dle údajů v KN odkoupil jinou privatizovanou bytovou jednotku na této adrese již koncem roku 2016. V obchodním rejstříku má tato osoba zapsán jako předmět podnikání realitní činnost.

„Smyslem prodeje obecního bytového fondu stávajícím nájemcům, tzv. privatizace, by měla být stabilizace rezidentů městské části Praha 2 a tedy i zamezení spekulativnímu prodeji, a případnému vylidňování centrálních částí Prahy“, doplňuje Marie Truhlářová, další členka klubu zastupitelů KDU-ČSL v Praze 2.

Klub zastupitelů KDU-ČSL v současné době zvažuje nejvhodnější řešení, jak povolat k odpovědnosti osoby, které tuto situaci způsobily.