KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Program 11. řádného jednání zastupitelstva MČ Praha 2
Zpět

Program 11. řádného jednání zastupitelstva MČ Praha 2

Přidáno 19. 2. 2017
Ilustrační foto
V pondělí 20. února 2017 od 15 hodin, zasedací místnost úřadu, nám. Míru 20. Přijďste se podívat, na ty, které jste si zvolili. Jste sdrečně zváni!

Program:

18:00 – 18:30 interpelace občanů městské části (k interpelacím je nutné přihlásit se do 17 hodin!)

 1. k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017 (Jan Korseska, zástupce starostky)
 2. k prodeji dalších bytových jednotek v budově č. p. 1220 stojící na pozemku parc. č. 76 zaps. na LV 14422 a 14423 k. ú. Vinohrady na adrese náměstí Míru 1220/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 3. k prodeji dalších bytových jednotek v budově č. p. 1748 stojící na pozemku parc. č. 1153/1 zaps. na LV 6627 a 6628 k. ú. Nové Město na adrese Václavská 1748/13 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 4. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 260 stojící na pozemku parc. č. 1056 zaps. na LV 6531 a 6532 k. ú. Nové Město na adrese Na Zderaze 260/14 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 5. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 6 stojící na pozemku parc. č. 301 zaps. na LV 14193 a 14194 k. ú. Vinohrady na adrese Lublaňská 6/55 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 6. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 1462 stojící na pozemku parc. č. 1609 zaps. na LV 14325 a 14326 k. ú. Vinohrady na adrese Kladská 1462/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 7. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 432 stojící na pozemku parc. č. 430 zaps. na LV 14360 a 14361 k. ú. Vinohrady na adrese Čelakovského sady 432/12 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 8. k prodeji bytových domů a bytových jednotek – ke způsobu realizace prodeje bytového domu Trojická 386/1, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 9. k úpravě Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 10.  k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)
 11. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 a k uzavření smlouvy o zajištění realizace a financování akce dosadba stromořadí na území městské části Praha(Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)
 12. k poskytnutí účelové dotace společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů s.r.o. (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 13. k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 14. k výběrovému řízení na odkup pozemku parc. č. 54/6 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Balbínova č. p. 323/6) (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 15. k návrhům na zahájení soudního řízení v případech, kdy u povinného nebyl exekutorem dohledán žádný majetek (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 16. ke splátkové dohodě č. 1/2017 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 17. k dodatkům ke zřizovacím listinám mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 18. k dodatkům ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 19. ke stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 20. Interpelace členů zastupitelstva a různé
Srdečně Vás zve klub zastupitelů KDU - ČSL Praha 2