KDU.breadcrumbs.homeAktuálně POZOR! Praha 2 chystá nový dotační program na podporu sportu
Zpět

POZOR! Praha 2 chystá nový dotační program na podporu sportu

Přidáno 17. 6. 2017
Ilustrační foto
Čím více žádostí, tím lepší projekty mají šanci! Tak neváhejte.
MČ Praha 2 vyhlásí dotační program na podporu sportu. Program je zaměřen na podporu sportu od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2018 v následujících oblastech:
 
1. Pravidelná činnost sportovních organizací působících v rámci městské části Praha 2.
 
2. Sportovní jednorázové či dlouhodobé akce pořádané v rámci městské části Praha 2 (např. soutěže, závody, propagace aktivní sportovní činnosti apod.).
 
Cílem programu je podpora činnosti sportovních subjektů působících v Praze 2 a realizace sportovních akcí/projektů pro cílovou skupinu občanů bez věkového omezení. Podpora je realizována formou finančního příspěvku.
 
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části Praha 2 na daný program v roce 2017 je 371.200,- Kč. Žádat lze o dotaci do maximální výše 30.000,- Kč.
 
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty (dále jen „žadatel“) v oblasti sportu. O podporu mohou žádat i subjekty bez členské základny mládeže do 18 let. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.
 
Nejzazší termín pro podání žádosti je dne 28. srpna 2017 do 12:00. Pro více informací sledujte webové stránky Prahy 2 nebo se informujte u Lucie Staniczkové, e-mail: lucie.staniczkova@praha2.cz, telefon: 236 044 188.