KDU.breadcrumbs.homeAktuálně 9. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
Zpět

9. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

Přidáno 11. 11. 2016
Ilustrační foto
Dne 21. listopadu od 15. hodin, jednací sál č. 614, 6. patro Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20. Na programu je 44 bodů, ale vzhledem k turbulentnímu vývoji situace ohledně prodeje obecních bytů je více než pravděpodobné, že se program výrazně zúží. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Foto: www.praha2.cz

PROGRAM

18:00 – 18:30 interpelace občanů městské části

 1. k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok 2015 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
   
 2. k poskytnutí účelové dotace na restaurování sochy v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (Mgr. Jana Černochová, starostka)
   
 3. k poskytnutí finančního daru společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů s.r.o. (Ing. Jaroslav Šolc, člen rady, Jan Korseska, zástupce starostky)
   
 4. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro TJ Sokol Praha Královské Vinohrady v oblasti sportu na období roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017 (Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
   
 5. k výši limitu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizace Knihovny na Vinohradech, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou pro rok 2016 (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
   
 6. k záležitostem projednávaným na valné hromadě společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., dne 20. září 2016 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
   
 7. k obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
   
 8. k prodeji pozemku parc. č. 1781 a parc. č. 1782, k.ú. Vinohrady pod dříve prodaným bytovým domem Šumavská 1048/21, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
   
 9. k prodeji pozemku parc. č. 536, k. ú. Vinohrady pod dříve prodaným bytovým domem Římská 1240/39, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

10. k prodeji pozemku parc. č. 1498, k. ú. Nové Město pod dříve prodaným bytovým domem Wenzigova 1860/17, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

11. k nabídce prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 pozemku parc. č. 1235 a pozemku parc. č. 1236, jehož součástí je stavba č. p. 358, vše v k.ú. Vinohrady, obec Praha (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

12. k realizaci projektu „Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2“ (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky, Mgr. Jan Recman, uvolněný člen zastupitelstva)

13. k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2017 (Jan Korseska, zástupce starostky)

14. ke změně rozpočtu na rok 2016 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2015 (Jan Korseska, zástupce starostky)

15. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 – činnost místní zprávy (Mgr. Jana Černochová, starostka)

16. k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 (pojistná plnění v oblasti životního prostředí) (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

17. k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 (létající sběrný dvůr) (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

18. k významné veřejné zakázce Energetické služby a dodávky (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

19. k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

20. k podání návrhu na oddlužení bývalého nájemce bytu v domě čp. 1805 v Praze 2, Sokolská 26 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

21. ke zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku parc. č. 561 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Sázavská, Vinohradská č. p. 1790) (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky) 

22. k vyřazení bytových domů ze seznamu domů určených k prodeji pro nesplnění podmínek dle Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

23. k postoupení pohledávky za kupujícím bytové jednotky v domě Rubešova 636/6, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

24. k prodeji dalších bytových jednotek v budově č. p. 1220 stojící na pozemku parc. č. 76 zaps. na LV 14422 a 14423 k. ú. Vinohrady na adrese náměstí Míru 1220/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

25. k prodeji dalších bytových jednotek v budově č. p. 1748 stojící na pozemku parc. č. 1153/1 zaps. na LV 6627 a 6628 k. ú. Nové Město na adrese Václavská 1748/13 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

26. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 260 stojící na pozemku parc. č. 1056 zaps. na LV 6531 a 6532 k. ú. Nové Město na adrese Na Zderaze 260/14 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

27. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 6 stojící na pozemku parc. č. 301 zaps. na LV 14193 a 14194 k. ú. Vinohrady na adrese Lublaňská 6/55 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

28. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 1462 stojící na pozemku parc. č. 1609 zaps. na LV 14325 a 14326 k. ú. Vinohrady na adrese Kladská 1462/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

29. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 225 stojící na pozemku parc. č. 41/1 a 41/2 zaps. na LV 14221 a 14222 k. ú. Vinohrady na adrese Anglická 225/18 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

30. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 473 stojící na pozemku parc. č. 1849 zaps. na LV 6636 a 6637 k. ú. Nové Město na adrese Lípová 473/12 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

31. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 384 stojící na pozemku parc. č. 51/1 zaps. na LV 14610 a 14611 k. ú. Vinohrady na adrese Anglická 384/25, Italská 384/1, Italská 384/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

32. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1958 stojící na pozemku parc. č. 1199 zaps. na LV 6574 a 6575 k. ú. Nové Město na adrese Na Moráni 1958/7 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

33. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 181 stojící na pozemku parc. č. 362 zaps. na LV 14314 a 14315 k. ú. Vinohrady na adrese Jugoslávská 181/17 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

34. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 660 stojící na pozemku parc. č. 384 zaps. na LV 14309 a 14310 k. ú. Vinohrady na adrese Bělehradská 660/85 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

35. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 343 stojící na pozemku parc. č. 1177 zaps. na LV 6568 a 6569 k. ú. Nové Město na adrese Trojanova 343/16 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

36. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 68 stojící na pozemku parc. č. 202 zaps. na LV 570 a 571 k. ú. Vyšehrad na adrese Vratislavova 68/19 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

37. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 387 stojící na pozemku parc. č. 424 zaps. na LV 14683 a 14684 k. ú. Vinohrady na adrese Anglická 387/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

38. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 736 stojící na pozemku parc. č. 634 zaps. na LV 14323 a 14324 k. ú. Vinohrady na adrese Sázavská 736/1 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

39. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1616 stojící na pozemku parc. č. 2200/1 zaps. na LV 6625 a 6626 k. ú. Nové Město na adrese Hálkova 1616/13 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

40. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1368 stojící na pozemku parc. č. 525 zaps. na LV 14570 a 14571 k. ú. Vinohrady na adrese Vinohradská 1368/26 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

41. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 413 stojící na pozemku parc. č. 863 a parc. č. 864 a parc. č. 865 zaps. na LV 14304 a 14305 k. ú. Vinohrady na adrese Bruselská 413/12 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

42. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 839 stojící na pozemku parc. č. 2222 a parc. č. 2221 a parc. č. 2223 zaps. na LV 14307 a 14308 k. ú. Vinohrady na adrese Vinohradská 839/15 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

43. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 432 stojící na pozemku parc. č. 430 zaps. na LV 14360 a 14361 k. ú. Vinohrady na adrese Čelakovského sady 432/12 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

44. Interpelace členů zastupitelstva a různé