KDU.breadcrumbs.homeAktuálně S láskou ke všem generacím
Zpět

S láskou ke všem generacím

Přidáno 27. 10. 2023
Ilustrační foto
Marie Koubková, členka OV KDU-ČSL Praha 2
V sobotu 21. října proběhla v konferenčním centru Cubex na Pankráci velkolepá programová konference KDU-ČSL. Tato akce navázala na jarní jednání odborných komisí a konzultace se členy, jejich výstupy a závěry pak Programová rada zpracovala do podoby jasných a srozumitelných cílů strany připravených S láskou ke všem generacím.
Náš předseda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka byl lídrem celé konference a tvůrcem optimistického naladění všech, kteří chtěli tento optimismus přijmout. Osobně se se všemi zdravil, s každým byl ochotný promluvit, naslouchal a vysvětloval. Byl motivátorem a spojovacím článkem celé akce.

První částí programu bylo „Česko pro všechny generace“, kdy mladí lidovci Adéla a Adam Šilarovi formou rozhovoru komentovali situaci mladých lidí v otázce bydlení a nabídli i možná řešení pro tento hlavní problém svých vrstevníků. Marie Jílková nadchla přítomné konkrétností své prezentace, jasným popisem současného stavu z pohledu rodičů a plánem podpory rodin s dětmi. Navrhla, jak usnadnit matkám návrat do práce pomocí flexibility pracovních úvazků a pracovní doby, rozvojem komunitního života a podporou obcí, které vybudují zařízení pro děti předškolního věku. Marian Jurečka popsal situaci v českém sociálním systému, kde hlavním řešením je podpora porodnosti a vícečetných rodin, a náprava neřešených problémů v oblasti daní i sociálním systému. Tom Philipp připomenul, že náš zdravotní systém je jeden z nejlepších na světě, ale v délce dožití ve zdraví jsme na tom bledě. Abychom našli rovnováhu v péči o zdraví, je potřeba motivovat lidi k osobní odpovědnosti za své zdraví a začít intenzivně pracovat na zdravém životním stylu. Šárka Jelínková se zaměřila na sociální situaci starých lidí, mluvila o zneužívání jejich důvěřivosti, potřebě působit preventivně a jak šířit osvětu.

V druhé části nazvané „Česko bezpečné pro všechnyJan Bartošek připomenul současné válečné konflikty, na kterou stranu patříme, a že bezpečnost je záležitost každého z nás. Tomáš Zdechovský kritizoval EU, že nezvládá nelegální migraci do Evropy. Řešením není povinná solidarita, ale vzájemná spolupráce členských států, jasné stanovení, která imigrace je legální a žádoucí, přitom rychle rozhodovat o deportaci ilegálních migrantů a zastavit byznys pašerákům.
Další část představila „Česko připravené pro další generace“. O odpadovém hospodářství a recyklaci hovořil František Talíř, například o navrženém řešení recyklace plastů, o zlepšení nakládání s nespotřebovanými potravinami a zacházení s komunálním odpadem. Příroda je naše bohatství, o které máme pečovat, prohlásil Marek Výborný. Postavme se čelem ke změnám klimatu a udržujme vodu v krajině, protože dostatek zdravé vody je otázkou naší budoucnosti a dostatku kvalitních potravin. Na úrodné půdě se už nebude stavět, podpoříme ekologické zemědělství a welfare zvířat, ozdravíme české lesy. Na to navázal Petr Hladík a připomněl radikální změny, které nás čekají hlavně v energetice. Nové technologie, inovace a vynálezy je nutné rychle zavádět na úrovni nejen státu, ale i obcí a komunit, můžeme využít nejen sluneční záření, vodu, vítr i biomasu, ale také malé lokální jaderné reaktory, nebo netradiční zdroje energie.

Na závěr předseda Marian Jurečka shrnul hlavní body programu KDU-ČSL a pozval účastníky na přípitek za zdar prezentovaných cílů. Bylo povzbudivé vidět spokojené tváře loučících se členů strany, mnozí z nich vyjádřili ochotu se na nich podílet. Věřme, že se to podaří, přidejme se k realizaci, a ono se to splní.

Celý záznam Programové konference KDU-ČSL najdete zde